قیمت ریل (امروز)

 

ریل بنگاه تهران

ریل بنگاه تهران
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
نوع ریلبرندمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
A 65وارداتیبنگاه تهران1403/2/29127,270
p 50وارداتیبنگاه تهران1403/2/2963,640
R 33وارداتیبنگاه تهران1403/2/2961,820
R 38وارداتیبنگاه تهران1403/2/2961,820