قیمت سیم خاردار (امروز)

سیم خاردار بنگاه تهران
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
نام کالاتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
سیم خاردار خطی سوزنی1403/2/840,910
سیم خاردار حلقوی سوزنی پر کربن قطر 901403/2/8543,640
سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 901403/2/8409,090
سیم خاردار حلقوی سوزنی پر کربن قطر 601403/2/8490,910
سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 601403/2/8318,180
سیم خاردار خطی تبری1403/2/859,090
سیم خاردار حلقوی تبری پر کربن قطر 901403/2/8545,450
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 901403/2/8500,000
سیم خاردار حلقوی تبری پر کربن قطر 601403/2/8409,090
سیم خاردار حلقوی تبری قطر 601403/2/8381,820