قیمت شفت (امروز)

شفت معمولی
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
ردهسایزواحدحالتاستانداردمحل تحویلبرندتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
معمولی115کیلوگرمشاخه 6 متریCK 45بنگاه تهراناسفراین1403/2/838,180
معمولی125-145کیلوگرمشاخه 6 متریCK 45بنگاه تهراناسفراین1403/2/838,180
معمولی80کیلوگرمشاخه 6 متریCK 45یزدیزد1403/2/835,450
معمولی25-60کیلوگرمشاخه 6 متریCK 45یزدیزد1403/2/835,450
معمولی16-Augکیلوگرمشاخه 6 متریCK 45یزدیزد1403/2/838,180
شفت تک پولیش ترانس
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
ردهسایزواحدحالتاستانداردمحل تحویلبرندتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
تک پولیش ترانس120کیلوگرمشاخه 6 متریST37یزد/تهران-1403/2/843,640
تک پولیش ترانس90-100کیلوگرمشاخه 6 متریST37یزد/تهران-1403/2/836,360
تک پولیش ترانس35-80کیلوگرمشاخه 6 متریST37یزد/تهران-1403/2/835,450
تک پولیش ترانسAug-32کیلوگرمشاخه 6 متریST37یزد/تهران-1403/2/839,090
شفت دو پولیش ترانس
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
ردهسایزواحدحالتاستانداردمحل تحویلبرندتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
دو پولیش ترانس45-75کیلوگرمشاخه 6 متریST37یزد/تهران-1403/2/842,730
دو پولیش ترانس30-38کیلوگرمشاخه 6 متریST37یزد/تهران-1403/2/843,640
دو پولیش ترانس20-28کیلوگرمشاخه 6 متریST37یزد/تهران-1403/2/844,550
دو پولیش ترانس16-18کیلوگرمشاخه 6 متریST37یزد/تهران-1403/2/846,360
دو پولیش ترانس90کیلوگرمشاخه 6 متریST37یزد/تهران-1403/2/843,640
دو پولیش ترانس14-Octکیلوگرمشاخه 6 متریST37یزد/تهران-1403/2/847,270
دو پولیش ترانس8-Junکیلوگرمشاخه 6 متریST37یزد/تهران-1403/2/848,180