قیمت عرشه فولادی گالوانیزه (امروز)

 

عرشه فولادی گالوانیزه هفت الماس
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
ضخامت (میل)برندانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
0.8هفت الماسبنگاه تهران1403/2/847,730
0.9هفت الماسبنگاه تهران1403/2/847,270
1هفت الماسبنگاه تهران1403/2/847,270
1.25هفت الماسبنگاه تهران1403/2/848,450
عرشه فولادی گالوانیزه شهر کرد
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
ضخامت (میل)برندانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
0.8شهرکردبنگاه تهران1403/2/847,730
0.9شهرکردبنگاه تهران1403/2/848,640
1شهرکردبنگاه تهران1403/2/848,640
1.25شهرکردبنگاه تهران1403/2/849,090
عرشه فولادی گالوانیزه کاشان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
ضخامت (میل)برندانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
1کاشانبنگاه تهران1403/2/849,090
1.25کاشانبنگاه تهران1403/2/848,640
عرشه فولادی گالوانیزه تاراز
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
ضخامت (میل)برندانبارتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
0.8تارازبنگاه تهران1403/2/847,730
0.9تارازبنگاه تهران1403/2/847,730
1تارازبنگاه تهران1403/2/848,640
1.25تارازبنگاه تهران1403/2/849,090