قیمت مواد اولیه فولادی (امروز)

شمش آهن

شمش آهن 6 متری
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/24 )
حالتاستانداردابعادطولبارگیریتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
ccm5sp1006 متریکارخانه1402/11/2421,190
ccm5sp1006 متریکارخانه1402/11/2421,380
ccm5sp1256 متریکارخانه1402/11/2421,380
ccm5sp1256 متریکارخانه1402/11/2421,470
ccm3sp1256 متریکارخانه1402/11/2421,490
ccm5sp1256 متریکارخانه1402/11/2421,650
ccm5sp1256 متریکارخانه1402/11/2421,650
ccm5sp1256 متریکارخانه1402/11/2421,540
ccm5sp1256 متریکارخانه1402/11/2421,470
ccm5sp1256 متریکارخانه1402/11/2421,510
ccm5sp1256 متریکارخانه1402/11/2421,700
ccm5sp1256 متریکارخانه1402/11/2421,470
ccm5sp1506 متریکارخانه1402/11/2421,400
ccm3sp1506 متریکارخانه1402/11/2421,420
ccm5sp1506 متریکارخانه1402/11/2421,560
ccm5sp1506 متریکارخانه1402/11/2421,840
ccm5sp1506 متریکارخانه1402/11/2421,510
شمش آهن 12 متری
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1402/11/24 )
حالتاستانداردابعادطولبارگیریتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
ccm5sp12012 متریکارخانه1402/11/2421,260
ccm5sp12012 متریکارخانه1402/11/2421,420
ccm5sp15012 متریکارخانه1402/11/2422,020
ccm5sp15012 متریکارخانه1402/11/2421,510

آهن اسفنجی

نام محصولقیمت
آهن اسفنجی پاسارگاد شیرازتماس بگیرید
آهن اسفنجی اردستانتماس بگیرید
آهن اسفنجی سبزوارتماس بگیرید
آهن اسفنجی نی ریزتماس بگیرید
آهن اسفنجی میانهتماس بگیرید
آهن اسفنجی فولاد گل گهرتماس بگیرید
آهن اسفنجی غدیر ایرانیانتماس بگیرید
آهن اسفنجی احیا استیل بافتتماس بگیرید
آهن اسفنجی قائناتتماس بگیرید
آهن اسفنجی صادراتیتماس بگیرید
آهن اسفنجی بافقتماس بگیرید
آهن اسفنجی اردکانتماس بگیرید

گندله

محصولقیمت
گندله گل گهرتماس بگیرید
گندله انباریتماس بگیرید
گندله اپال
تماس بگیرید
گندله گهر زمینتماس بگیرید
گندله سنگ آهن مرکزیتماس بگیرید
گندله صادراتی
تماس بگیرید
گندله زرینتماس بگیرید

کنسانتره

نام محصولقیمت
کنسانتره چادرملوتماس بگیرید
کنسانتره گل گهرتماس بگیرید
کنسانتره زنجانتماس بگیرید

بریکت

نام محصولقیمت
بریکت گرمتماس بگیرید
بریکت سردتماس بگیرید
بریکت لوله ای صادراتیتماس بگیرید

سنگ آهن

نام محصولقیمت
سنگ آهن مگنتیتتماس بگیرید
سنگ آهن هماتیتتماس بگیرید

coke

نام محصولقیمت
cokeتماس بگیرید