قیمت میلگرد ساده (امروز)

میلگرد ساده کویر کاشان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
5.5کلافA1کارخانهکاشانکیلوگرم1403/2/2924,550
6.5کلافA1کارخانهکاشانکیلوگرم1403/2/2924,550
میلگرد ساده ابهر
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
5.5کلافA1کارخانهابهرکیلوگرم1403/2/2924,550
میلگرد ساده متین
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
10شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم1403/2/2928,180
12شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم1403/2/2928,180
14شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم1403/2/2928,180
16شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم1403/2/2928,180
18شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم1403/2/2928,180
20شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم1403/2/2928,180
22شاخهA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم1403/2/2928,180
25شاخه 6 متریA1بنگاه تهرانفولاد متینکیلوگرم1403/2/2928,180
میلگرد ساده ابهر
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
6.5کلافA1کارخانهابهرکیلوگرم1403/2/2625,000
میلگرد ساده نطنز
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
6.5کلافA1کارخانهنطنزکیلوگرم1403/2/2625,000
6.5کلافA1بنگاه تهراننطنزکیلوگرم1403/2/2625,360
میلگرد ساده ملایر
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/26 )
سایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
6.5کلافA1بنگاه تهرانملایرکیلوگرم1403/2/2625,360