قیمت ورق استیل دکوراتیو (امروز)

 

ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/2 )
نوعضخامتابعادآلیاژحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
میرور نقره ای0.41220*2440304استیلبرگ1403/2/22,556,700
خش دار نقره ای0.41220*2440304شیتبرگ1403/2/21,817,370
میرور طلایی0.41220*2440304شیتبرگ1403/2/22,653,640
خش دار نقره ای0.51220*2440304شیتبرگ1403/2/22,554,120
میرور نقره ای0.51220*2440304شیتبرگ1403/2/22,786,770
میرور طلایی0.51220*2440304شیتبرگ1403/2/22,883,720
میرور نقره ای0.61220*2440304شیتبرگ1403/2/23,465,360
خش دار نقره ای0.61220*2440304شیتبرگ1403/2/23,174,540
میرور طلایی0.61220*2440304شیتبرگ1403/2/23,659,240
میرور نقره ای0.71220*2440304شیتبرگ1403/2/24,240,890
خش دار نقره ای0.71220*2440304شیتبرگ1403/2/23,950,060
میرور طلایی0.71220*2440304شیتبرگ1403/2/24,434,770
خش دار نقره ای0.81220*2440304شیتبرگ1403/2/24,164,510
میرور نقره ای0.81220*2440304شیتبرگ1403/2/24,552,270
میرور طلایی0.81220*2440304شیتبرگ1403/2/25,113,350
خش دار طلایی11220*2440304شیتبرگ1403/2/25,021,680
میرور طلایی11220*2440304شیتبرگ1403/2/25,479,020
میرور نقره ای1.251220*2440304شیتبرگ1403/2/25,854,290
میرور طلایی1.251220*2440304شیتبرگ1403/2/26,236,020
خش دار نقره ای1.51220*2440304شیتبرگ1403/2/26,102,460
میرور نقره ای1.51220*2440304شیتبرگ1403/2/26,502,280
میرور طلایی1.51220*2440304شیتبرگ1403/2/26,617,320