قیمت ورق دریایی A36 (امروز)

ورق دریایی 6
آخرین بروزرسانی :روز های قبل
ضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
66000*1500فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران1402/12/2147,830
ورق دریایی 8
آخرین بروزرسانی :روز های قبل
ضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
86000*1500فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران1402/12/2147,540
ورق دریایی 10
آخرین بروزرسانی :روز های قبل
ضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
106000*1500فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران1402/12/2145,380
ورق دریایی 12
آخرین بروزرسانی :روز های قبل
ضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
126000*1500فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران1402/12/2143,940
ورق دریایی 15
آخرین بروزرسانی :روز های قبل
ضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
156000*1500فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران1402/12/2142,210