قیمت قیمت ورق رنگی (امروز)

ورق رنگی فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
ضخامتسایزرنگبرندمحل تحویلحالتتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
0.51250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1403/2/851,360
0.51250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1403/2/851,360
0.51250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1403/2/851,360
0.51250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1403/2/851,360
0.51250قهوه ای سوختهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1403/2/851,360
0.61250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1403/2/855,020
ورق رنگی چین
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
ضخامتسایزرنگبرندمحل تحویلحالتتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
0.251000سفید یخچالیچینبنگاه تهرانرول1403/2/857,180
0.481000قرمزچینبنگاه تهرانرول1403/2/847,550
0.481250قرمزچینبنگاه تهرانرول1403/2/847,550
0.481250سفید یخچالیچینبنگاه تهرانرول1403/2/847,450