قیمت ورق A516 (امروز)

ورق A516 بنگاه تهران
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/11 )
استانداردضخامتسایزبرندحالتمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
Gr 7066000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1403/2/1148,230
Gr 7086000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1403/2/1148,180
Gr 70106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1403/2/1148,180
Gr 70126000*1500فولاد مبارکهشيتبنگاه تهران1403/2/1148,230
Gr 70151500فولاد مبارکهرولبنگاه تهران1403/2/1144,360
Gr 70156000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران1403/2/1145,910