قیمت پروفیل استیل (امروز)

پروفیل استیل آلیاژ 304
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/23 )
ابعادضخامتآلیاژحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
20*2013046 متریکیلوگرم1403/2/23218,340
20*201.53046 متریکیلوگرم1403/2/23200,000
30*2013046 متریکیلوگرم1403/2/23218,340
30*201.53046 متریکیلوگرم1403/2/23218,340
30*3013046 متریکیلوگرم1403/2/23218,340
30*301.53046 متریکیلوگرم1403/2/23200,000
30*301.53046 متریکیلوگرم1403/2/23200,000
40*4013046 متریکیلوگرم1403/2/23218,340
40*80*223046 متریکیلوگرم1403/2/23218,340