قیمت پروفیل Z (امروز)

 

پروفیل Z ضخامت 2.5 میل
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
ارتفاعضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
Z*162.5طول سفارشیکیلوگرماصفهان1403/2/2936,360
Z*182.5طول سفارشیکیلوگرماصفهان1403/2/2936,360
Z*202.5طول سفارشیکیلوگرماصفهان1403/2/2936,550
Z*222.5طول سفارشیکیلوگرماصفهان1403/2/2936,550
پروفیل Z ضخامت 3 میل
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )
ارتفاعضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
Z*163طول سفارشیکیلوگرماصفهان1403/2/2937,090
Z*183طول سفارشیکیلوگرماصفهان1403/2/2937,090
Z*203طول سفارشیکیلوگرماصفهان1403/2/2937,270
Z*223طول سفارشیکیلوگرماصفهان1403/2/2937,270