قیمت گریتینگ (امروز)

گریتینگ گالوانیزه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
حالتتحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
تسمه*چهارپهلوکارخانه1403/2/879,910
تسمه*نیم تسمهکارخانه1403/2/879,910
تسمه*میلگردکارخانه1403/2/879,910
تسمه*تسمهکارخانه1403/2/879,910
گریتینگ فلزی
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
حالتتحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
تسمه*چهارپهلوکارخانه1403/2/870,380
تسمه*نیم تسمهکارخانه1403/2/870,380
تسمه*میلگردکارخانه1403/2/870,380
تسمه*تسمهکارخانه1403/2/870,380
گریتینگ پله
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
حالتتحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
تسمه*نیم تسمهکارخانه1403/2/880,000
تسمه*تسمهکارخانه1403/2/880,000
گریتینگ استنلس استیل
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/8 )
حالتتحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (تومان)
تسمه*چهارپهلوکارخانه1403/2/8215,330